PRISER

Priser Kr.
Kørekort               (HUSK nyt billede) 600,00
Erhvervskørekort (HUSK nyt billede)  600,00
Sygemelding til arbejdsgiver (Refunderes af din arbejdsgiver)  600,00
Sygemelding til uddannelsessted  400,00
Mulighedserklæring/ friattest til arbejdsgiver (Refunderes af din arbejdsgiver)  600,00
Sygemelding vedrørende afbestilingsrejse  600,00
Gruppe 2, konsultation  350,00
Gruppe 2, recept ved skranken/ pr. telefon /pr. e-mail  150,00
Privat konsultation, second opinion  550,00
Konsultation (uden dansk sygesikring eller blåt EU kort)  500,00
Udeblivelse fra tid uden henvendelse om afbud  300,00